USB Micro 230 / 20

USB Micro 230 / 20

USB Micro 230/20

Zelo nizka paroprepustnost, visoka mehanska odpornost

  • Parna ovira
  • Idealen za polaganje pod nizko difuzne izolacije
  • Zelo visoka odpornost na trganje in teptanje
  • Primerna za vgradnjo v stavbe z visoko koncentracijo vodne pare
  • Idealno tudi kot začasna hidroizolacija v fazi gradnje

Opis

Go to Top