ROCKWOOL Monrock Energy PLUS

 • so dvoslojne izolacijske plošče iz kamene volne za toplotno, zvočno in protipožarno izolacijo toplih in prezračevanih ravnih streh.
 • priporočamo za izvedbo ravnih neprehodnih streh na betonski konstrukciji ali kovinski visoko profilirani pločevini. Plošče izstopajo s svojimi termičnimi lastnostmi, ki so posledica toplotne prevodnosti λD = 0,036 W/(mK).
 • Priporočamo za izvedbo poševnih streh nad nosilno konstrukcijo strehe (špirovci).

LASTNOSTI

 • popolnoma nevnetljiv material razreda gorljivosti A1
 • dvoslojne plošče – zgornji sloj z visoko trdnostjo omogoča visoko odpornost na točkovno obremenitev
 • odlične toplotnoizolacijske lastnosti − nizka vrednost toplotne prevodnosti (λ), dodatno izboljšana s spodnjim slojem nižje gostote
 • zvočnoizolacijske lastnosti
 • paroprepustnost
 • vodoodbojnost
 • dimenzijska stabilnost
 • kemična nevtralnost