Butilni trakovi in mase

Najbolj kritične točke ovoja zgradbe glede tesnjenja za prehod zraka, vode in vetra so preboji struktur in razne odprtine na strehi in stenah, kot so prehodi napeljav, raznih cevi, dimniki, okna, itd. Najbolj varni in praktični za tesnjenje takih mest so zagotovo butilni lepilni trakovi.

Butilni lepilni trakovi Riwega

Butil je zmes mavčnega prahu in sintetičnih smol v različnih razmerjih, ki omogočajo raznolikost lepilnih mas, torej razne gostote in stopnje viskoznosti; butilna masa je v procesu izdelave trakov izstisnjena v željnih debelinah in širinah in spojena z raznimi osnovnimi podlagami tako, da nam reši veliko število problemov s tesnjenjem

Go to Top