Za pokritje na različnih točkah so potrebni povezovalni elementi, ki omogočajo pravilen odtok deževnice z vrha slemena in grebenov strehe do odtočnih kanalov. To okovje je potrebno, kadar je strešna kritina prekinjena, na primer v okoliščinah, kot so: okrog dimnikov, okoli zračnikov, strešnih oken, na stenah ali jaških, v žlotah in na navezavah na kapu.

Go to Top