Novice  »

Izdelki


Isosystem je dinami?no podjetje, ki se ukvarja z spajanjem toplotnih, zvo?nih, prezra?evalnih in vodoodpornih izolacij, ter drugih gradbenih elementov. Imamo veliko podjetje z velikim skladiš?em, ki omogo?a logisti?nemu sistemu, da nudi stranki u?inkovite rešitve v kratkem ?asu.
Isosystem razvija izobraevalne projekte za podjetja v zvezi z uporabo in tehnikami postavljanja izolacijskih sistemov.

TOPLOTNE IZOLACIJE
ISOVENT
Toplotno prezra?evalni sistem, sestavljen iz ploš?e iz ekspandiranega polistirena v kalupu v skladu z normo EN 13163 ali ekstrudiranega polietilena v kalupu v skladu z normo EN 13164 ali kamene volne z visoko gostoto v skladu z normo EN 13162, zdruene s panelno ploš?o iz EUROSTRAND OSB v skladu z normo EN 300.
ISOVENT TOP
Toplotno prezra?evalni sistem, sestavljen iz ploš?e ekspandiranega polistirena v kalupu v skladu z normo EN 13163, zdruene s panelno ploš?o iz EUROSTRAND OSB v skladu z normo EN 300 in vezanega lesa v skladu z normo EN 310 ali mav?nimi ploš?ami v skladu z normo EN 520.ISOVENT TERMO ACUSTIC
Zvo?na toplotno prezra?evalna panelna ploš?a za kritine, sestavljena iz kamene volne z oznako CE, v skladu z EN 13162:2001. Je visoko odporna na stiskanje, ima odli?ne toplotne karakteristike ter odli?ne karakteristike zvo?ne absorbcije. Zagotovljena je odpornost na kemijske agense ter
odpornost na staranje. Kamena volna je skladna z Noto Q evropske direktive 97/69/EC, sprejete v Italiji leta 1998, zatorej kamena volna ne škoduje ?lovekovemu zdravju.
V prezra?evalnih kanalih se postavi toplotno varjeno dvoslojno platno z zunanjim atomiziranim PP iz aluminija, za zagotavljanje zelo visokega koeficienta odbijanja toplote. Vse skupaj se na koncu zdrui s panelno ploš?o iz nedrse?ega EUROSTRAND OSB.ISOSANDWICH
Izolacijski sistem v sendvi? strukturi, sestavljen iz ploš?e sintranega ekspandiranega polistirena v skladu z normo EN 13163 ali ekstrudiranega polistirena v skladu z normo EN 13164, postavljene med panelno ploš?o iz EUROSTRAND OSB in vezanega lesa izpostavljenim delom v skladu z normo EN 310 ali mav?no ploš?o v skladu z normo EN 520.ISOSANDWICH TOP


Izolacijski sistem s sendvi? strukturo, sestavljen iz ploš?e sintranega ekspandiranega polistirena v skladu z normo EN 13163 ali ekstrudiranega polistirena v skladu z normo EN 13164, postavljene med panelno ploš?o iz EUROSTRAND OSB in vezanim lesom ali jelko s tremi plastmi z izpostavljenim delom v skladu z normo EN 310 ali mav?no ploš?o v skladu z normo EN 520, z dvemi tramovi na pero/utor na dveh dolgih stranicah.SEMISANDWICH
Izolacijski sistem s sendvi? strukturo, sestavljen iz ploš?e sintiranega ekspandiranega polistirena v skladu z normo EN 13163 ali ekstrudiranega polistirena v skladu z normo EN 13164, zdruene s panelno ploš?o iz EUROSTRAND OSB.

ISOLONDA
Vodoodporni izolacijski sistem , sestavljen iz zdruitve ploš?e v kalupu z mikroventilacijo, iz sintranega ekspandiranega polistirena v skladu z normo EN 13163, zdruenega z valovito vlaknasto bitumensko ploš?o.
TERMOSYSTEM
Vodoodporen izolacijski sistem, sestavljen iz zdruitve sintranega ekspandiranega polistirena, ali grafitnega stiroporja, ali XPS-ja ali poliuretana, ali kamene volne v skladu z normo EN 13163 in bitumenske membrane v skladu z normo EN 13707.
TERMOSYSTEM COPPOVodoodporni izolacijski sistem , sestavljen iz zdruitve ploš?e iz sintranega ekspandiranega polisitrena v skladu z normo EN 13163, ustrezno ukalupljane za namestitev korca in bitumenske membrane 3,5 kg/m2, armirane s T.N.T iz poliestra ter zaš?itene s ploš?icami iz skrilavca v skladu z normo EN 13707.

ZVO?NA IZOLACIJA

ACUSTIC RCZvo?no izolacijska in zvo?no absorbcijska samonosilna panelna ploš?a, utorjena na dveh stranicah, "ACUSTIC RC", narejena iz zdruitve dveh plasti kamene volne debeline 20 mm z visoko gostoto, z vstavljeno plastomerno maso s 7,5 Kg/m2 nominalno. Debelina panelne ploš?e je priblino 47 mm. Dimenzije panelne ploš?e: 1000x600 mm.
GESS FON RC
Gess fon RC je zvo?no absorbcijska in zvo?no prepre?evalna panelna ploš?a z visokimi zvo?no izolacijskimi lastnostmi na srednje visokih frekvencah, sestavljena iz zdruitve mav?ne ploš?e RB 13 in panelne ploš?e iz kamene volne z visoko gostoto. Kamena volna je porozen material z visokimi zvo?no absorbcijskimi lastnostmi, ki, ko se kameno volno zdrui z dolo?eno maso, pove?ajo njeno izolacijo na nizkih frekvencah.
GESS FON RUBBER
Zvo?no prepre?evalna protivibracijska panelna ploš?a z visokimi izolacijskimi zmogljivostmi na srednje nizkih frekvencah, sestavljena iz zdruitve mav?ne ploš?e 12 mm in ploš?e iz aglomerata vulkanizirane gume gostote 750 Kg/m3, debeline 20 mm. Celotna debelina panelne ploš?e je 32 mm.
GESS FON STAR
Zvo?no prepre?evalna in zvo?no absorbcijska panelna ploš?a, narejena iz zdruitve mav?ne ploš?e 12 mm in plastomerne mase ter fizi?no mreenega polietilena gostote 30 Kg/m3. Skupna debelina panelne ploš?e 19 mm nominalno. GESS FON STAR ponuja mnogo rešitev za zvo?no izolacijo v sekundarnih stenah, sekundarnih stropih in lo?ilnih stenah, zdruitev materialov razli?ne sestave in gostote je namre? idealna rešitev za zvo?no izolacijo.
ACUSTIC SYSTEM 7

Acustic System 7 je dvoplastni opa z lepilnim trakom, za izolacijo pred hrupom, ki ga povzro?a topotanje, sestavljen iz zdruitve 4 milimetrskega fizi?no mreenega polietilena z zaprtimi celicami in elastoplastomerne mase tipa SBS (-15°C) s teo 3 kg/m2 .
ISO RUBBER
Isorubber je narejen z vulkanizacijo prvovrstnih granul gume; razpololjiv je v tuljavah, panelnih ploš?ah, uporablja se ga v gradbeništvu za zmanjšanje prenosa udarnega hrupa ogrodja zgradbe. Isorubber je eko kompatibilen proizvod, saj je material, iz katerega je sestavljen, obstranski produkt pri obdelavi gume.
FONOROLL
Fonoroll F je zvo?na izolacija za izoliranje topotanja, sestavljen iz fizi?no mreenega polietilena
debeline 3/5/10 mm, z gostoto 30-35 kg/m3~

FONOROLL EXTRA PLUSFONOROLL EXTRA PLUS: Material iz gofriranega mreenega ekspandiranega polietilena s toplotno odbijajo?im filmom v aluminiju, zdruen s poliestrskim vlaknom, s prekrivajo?im trakom.


Partnerji: